Steg for steg

nr1dameFØRSTE KONTAKT

Ønsker du mere info om operasjon, eller har du allerede bestemt deg kontakter du oss ved å gå på fanen KONTAKT og sende oss en mail, eller du ringer vår koordinator direkte – 962 04 000 – som på en vennlig og forståelsesfull måte svarer på dine spørsmål. Det er en fordel om du har høyde og vekt / BMI tilgjengelig. Alle våre etterfølgende konsultasjoner er også gratis.

 

nr2

 
dame pcKONSULTASJON LIVSSTILVEILEDER

Vår livsstilveileder vil ta kontakt med deg for å gi deg informasjon om hva du må skaffe tilveie av medisinske opplysninger, og hvordan du må forholde deg før og etter operasjonen, vårt oppfølgingssystem og vårt livsstilkurs. Videre også hva som skjer under selve operasjonen.

 

  

nr3

KONSULTASJON KIRURGlege

Vår kirurg kontakter deg og gir deg grundig informasjon om hva en operasjon og etterfølgende livsstilenderinger vil medføre for deg.

Han vil også gjennomgå alternative operasjonsmetoder. Derpå vil han nøyaktig studere alle relevante medisinske opplysninger med sikte på om det er forsvarlig med en operasjon, samt hvilken operasjonstype du bør velge. Du kan velge om du vil møte kirurgen personlig eller kontakt via telefon. Bestemmer du deg for operasjon vil vår koordinator kontakte deg i løpet av kort tid for avtale om operasjon.

nr4operasjon

 

OPERASJONEN

 

Før operasjonen

Du må ankomme Gjøvik ettermiddagen før operasjonsdagen, og vil da først få grundig informasjon av livstilveileder med hensyn til kosthold, samt andre aktuelle forhold. Deretter blir det grundig gjennomgang med både kirurg og anestesilege – bl.a. kontrolleres dine siste blodprøver, din hjerte – og lungestatus, samt ditt blodtrykk. Din vekt, høyde og BMI blir også målt. Du overnatter ikke på sykehuset dagen før operasjonen.

Operasjonsdagen

Du ankommer til avtalt tid, og blir klargjort for operasjonen. For å gi deg en forsvarlig trygghet ligger du 1 natt hos oss etter operasjonen - før utskriving. Du ligger på postoperativ avdeling med WiFi.

Etter operasjonen

Det er viktig å komme seg opp av sengen så fort som mulig etter operasjonen. Hvordan en føler seg etter operasjonen er forskjellig fra person til person. Du får selvsagt nødvendige medisiner mot eventuelle smerter. I forbindelse med utskriving får du sykemelding. Nødvendige resepter, også inkludet i prisen, får du på forhånd. Du får også med deg telefonnummer til kirurg og livsstilsveileder.

nr5friskOPPFØLGINGSPROGRAM

Du kan selvsagt ta kontakt med kirurg, livstilveileder, sykepleier via e-post når du trenger bistand. Vårt oppfølgingsprogram etter operasjonen er av 1 års varighet, og du får tilsendt separat oppfølgingsprogram fra oss etter henholdsvis 3 – 6 – og 12 måneder. Det er svært viktig at du besvarer alle spørsmål i oppfølgingsprogrammene, slik at vi nøye kan følge din utvikling. I motsatt fall kan vi ikke ta ansvar for din fremtidige utvikling/oppfølging. Etter 3 – 9 måneder vil du bli invitert til et livstilkurs. Dette er både en viktig medisinsk – og sosial sammenkomst, hvor det legges vesentlig vekt på sunt kosthold og mosjon. I tillegg blir det rikelig tid til spørsmål – også til kirurgen – samt trivelig samvær med andre opererte.

For oss er det viktig at våre opererte pasienter har det bra - at vektnedgang -, kosthold - og mosjonsopplegg fungerer.

Punkt 1 til 5 er inkludert i operasjonsprisen

nr6

5 ÅRS OPPFØLGING

Ekstra oppfølging i ytterligere 4 år. Da svært mange ønsker en lengre oppfølging enn 1 år, tilbyr vi nå 4 års ekstra oppfølging som inkluderer:

 - Tilgang til ernæringsfysiolog / koordinator og kirurg via epost, eventuelt for nærmere konsultasjoner.

 - Obligatoriske oppfølgingsprogrammer etter 18 - 24 - 36 - 48 og 60 måneder.

 Pristillegg kr. 17.000,-

 

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15