KFK – vanlig stilte spørsmål og svar

Fedmeoperasjoner – kan alle gjennomføre en slik operasjon ?

Etter en nøye gjennomgang, av blant annet helsetilstand, opererer vi pasienter med BMI 30 til 50 - og i aldersgruppen 18 – 60 + år. Ved lavere BMI anbefaler vi i første omgang bruk av konservative metoder, eksempelvis bruk av kostholds- og treningsveileder. Internasjonalt er den nedre BMI grensen 30.

Kan alle personer fedme opereres ?

Nei, en del pasienter har medisinske lidelser som gjør at de ikke kan opereres. Vår kirurg vil svare på spørsmål vedrørende dette i forbindelse med konsultasjon.

Privat helseforsikring, kan jeg benytte denne ?

Om du får dekket din operasjonskostnad må du undersøke hos ditt forsikringsselskap. For øvrig er alle pasienter som opereres hos oss dekket via Norsk Pasientskadeerstatning ( NPE ). NPE gjelder ikke for norske pasienter som opereres privat i utlandet.

Tid for operasjon, kan jeg selv bestemme denne ?

Ja, du er velkommen til å gjøre en avtale via vår koordinator på tlf. 96 20 40 00, eller kontakt oss via kontaktskjema på websiden.

Næringsstoffer, vitaminer, protein, mineraler – etter operasjon ?

Gastric Sleeve fører til en vesentlig reduksjon av magesekkens volum. Det er derfor svært viktig at du spiser mange små porsjoner, og ca. 6 ganger om dagen. Det blir ingen større problemer med næringsabsorbering etter en Sleeve operasjon, noe som kan forekomme etter andre typer vektoperasjoner – som eksempelvis Gastric Bypass. Vi anbefaler alltid å ta vitamin – og mineral kosttilskudd etter operasjonen for å få tilstrekkelig av dette for din nye kropp.

Hva skjer hvis en alvorlig komplikasjon oppstår under en operasjon ?

Om en alvorlig komplikasjon oppstår og krever helseressurser utover de som finnes hos KFK vil pasienten overføres til et sykehus med intensiv pleie. Vi har kontakt med Sykehuset Innlandet, Gjøvik.

Vektnedgang og trening etter en Sleeve operasjon?

I følge ulike studier reduserer de fleste pasienter 50 – 60 % av sin overvekt innen 1 år etter en Sleeve operasjon. En langsiktig rapport fra fedmekirurger i Belgia viser nesten samme resultat hos pasientene også 6 år ( eller lengre ) etter operasjonen. Det er dog viktig å merke seg at prosessen for vektnedgang er lang og skjer gradvis, og du må utvise en stor viljestyrke. En riktig diett er også en viktig faktor, og om du ikke følger den kan komplikasjoner oppstå og / eller du oppnår ikke ønskede resultater. Fysisk aktivitet er viktig - å slanke seg uten å trene betyr at en ikke bare mister fett, men også muskelmasse. Dette vil sannsynligvis føre til at vekten øker etter en periode. Det er således viktig å trene både styrke og utholdenhet. Kroppen må mosjoneres, også med henblikk på energibehovet.

Hva hvis operasjonen ikke kan gjennomføres med kikkhullskirurgi ?

I noen tilfeller er kikkhullskirurgi ikke mulig, eksempelvis etter større tidligere buk kirurgi. Hos oss gjør vi bare titthullsoperasjoner, og starter alltid operasjonen med å inspisere og vurdere mulighetene for at denne lar seg gjennomføre.

Gastric Sleeve – hvorfor utfører vi kun denne operasjonstypen ?

Etter denne metode opererer vi pasienter med lett – / middels fedme, BMI 30 – 50. En gastric bypass kan være en unødvendig omfattende operasjon for disse pasienter. Vi foretrekker da å utføre en Gastric Sleeve i stedet for GB eller kanskje et justerbart bånd. Gastric sleeve er en forholdsvis ny teknikk, men mange medisinske rapporter beskriver metoden som meget effektiv ( se eksempelvis den amerikanske studien Carlin AM et al. Ann Surg.2013May ). Dette viser seg også internasjonalt, i og med at antall pasienter som velger Sleeve er sterkt voksende. Årsakene er mange - eksempelvis lavere komplikasjonsfare ved selve operasjonen, sannsynligheten for senere vitamin- / mineralmangel og dumping er mindre enn ved Gastric Bypass. Risikoen for tarmslyng er ikke tilstede som følge av Sleeve operasjon ( men derimot ved GB operasjon ).

Bedøvelse / narkose ved gjennomføring av operasjonen ?

Våre operasjoner gjennomføres ved at pasienten legges i full narkose.

Psykolog – trenger jeg det etter operasjonen ?

De aller fleste trenger ikke psykologisk hjelp, men for noen kan slik ekspertise være til stor hjelp når det gjelder å forandre adferd og tankesett. Vi kan bistå med tilgang til psykolog.

Henvisning – nødvendig for konsultasjon ?

Du trenger ikke dette for konsultasjoner hos oss.

Konsultasjoner – hva koster de ?

Konsultasjoner er gratis hos oss. Det gjelder både hos kirurg og ernæringsfysiolog / livsstilveileder.

Ventetid ?

Det er kort ventetid hos oss både når det gjelder konsultasjon og operasjon.

Kosthold etc. – før operasjon ?

Vår ernæringsfysiolog / livsstilveileder vil informere deg grundig om disse forhold før operasjon, inkludert om du eksempelvis må gå på FLYT en periode før operasjon ( avhengig av din BMI ).

Blodprøver – føre operasjon ?

Vi trenger nylig tatte blodprøver før operasjon. Du får nærmere info.

Medisiner / resepter før - og etter operasjon ?

Dette ordnes av vårt medisinske personale både før operasjon og før hjemreise. Disse tjenester er også gratis og inngår i operasjonsprisen.

Komplikasjonsfarer etter operasjonen ?

Det finnes alltid fare for komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep, og risikoen øker om du er eldre eller har andre sykdommer som kan påvirke. Disse risikoer får en veie mot nytten av en Sleeve operasjon. En redusert vekt fører til mindre risiko for hjerte / kar sykdommer, sukkersyke, ledd problemer, kreft , samt at man får en bedre livskvalitet. Mulige komplikasjoner kan være blødninger og blodpropp. Det kan også oppstå sårinfeksjon, urinveisinfeksjon, lungebetennelse. Dette behandles normalt uproblematisk, og gir svært sjelden varige problemer. Lekkasjeproblemer kan oppstå, men behandles også vanligvis uten spesielle problemer. En ny teknikk, som benyttes hos oss, har nærmest eliminert lekkasjeproblemene. Noen pasienter kan etter operasjonene plages med sure oppstøt, kan forekomme hyppigere etter en Sleeve operasjon – enn ved GB. Behandles med tabletter. Andre kan føle seg noe trøtte, frosne, samt plages med noe håravfall etter overvektsoperasjon - noe som går over etter en periode. Underernæring samt mineral og vitaminmangel er også en komplikasjon, men lar seg løse med kosttilskudd.

Dumping – hva betyr dette ?

Dumping oppstår hos noen pasienter som har har fjernet hele eller deler av magesekken, eksempelvis på grunn kreft, magesår eller Gastric operasjoner. Du merker dette ved at du blir slapp, uvel, eventuelt svett , svimmel. Årsaken er at det tømmes for mye ubearbeidet mat til tynntarmen. Dette krever tilpassing av kostholdet. Maten må tygges godt, og en må spise mindre, hyppigere og lettere måltider. Det kan være nyttig å hvile en stund etter måltidet. Tilstanden er ufarlig, bedres over tid, og når en har tilpasset seg et fornuftig måltidsmønster ( kilde : Store medisinske leksikon-Lars Aabakken ).

Sykemelding - etter operasjon ?

Når du reiser hjem får du med deg sykemelding for 4 uker.

Sykehusoppholdet – hvor lenge varer dette ved Gastric Sleeve operasjon ?

Du er oppe og beveger deg kort tid etter at inngrepet er avsluttet. Du får også tildelt eget rom hvor du kan oppbevare dine personlig ting, og uforstyrret kan ta deg av private gjøremål – så snart du er oppe av sengen på post op.. De aller fleste er i god form dagen etter operasjonen. Blir din helsetilstand godkjent av kirurgen skrives du ut denne dag. Sykehusoppholdet inngår i prisen, også om du skulle trenge en overnatting ekstra.

WIFI og TV – har dere dette ?

Sykehuset har trådløst nett og TV.

Hjemreise – hva får jeg med meg av kontaktinformasjon etc. når jeg reiser hjem ?

Du får med deg telefonnummer og mailadresse til kirurg og ernæringsfysiolog / livsstilveileder. Videre et såkalt «restaurantkort» som du kan forevise serveringspersonale for å gjøre din mat bestilling på en mest mulig diskret måte, hvis nødvendig. Videre vil livsstilveilederen informere og motivere deg vedrørende tiden du går i møte når det gjelder kosthold og livsstil.

Overvekt eller fedme – hva er forskjellen ?

Begrepene brukes ofte om hverandre, men medisinsk er det forskjell. WHO definerer fedme som en sykdom som er alvorlig i forhold til helsen. Fedme klasse I starter ved BMI 30 med risiko – ganske øket. Fedme klasse II ved BMI 35 med risiko – kraftig øket, og BMI > 40 med risiko – ekstremt øket.

Fedme – hvilke «farer» lurer i fremtiden såfremt du ikke tar «grep» ?

Fedme er en kronisk sykdom som etter hvert kan utvikle mange andre sykdommer som – høyt blodtrykk, søvnapne, diabetes – type 2, høyt kolesterol, hjerteproblemer, store problemer for rygg / hofter / knær og ulike kreftformer.

Midjemål – hvilken betydning har dette ?

Dette gir deg svar på om du defineres som lidende av fedme eller ikke. Midjemålet er målet rundt magen. Når du måler står du i oppreist stilling uten klær. Målet tas mellom nederste ribbein og hoften. Husk at du må slappe av og ikke holde pusten. Du må hverken trekke inn eller blåse ut magen. På vår webside under fanen - Dette må du vite - finner du WHO’s definisjoner av ulike midjemål.


Får jeg et normalt liv etter operasjonen ?

JA – du får et normalt , men fremfor alt et helsemessig bedre liv etter din overvektsoperasjon. Du må tenke på at den viktigste og kanskje vanskeligste livsstilforandring er dietten. Den nye mage-/tarmanatomin som skapes er laget for at bare ta i mot små mengder mat. Det er derfor du må endre størrelsen på dine måltider. Viktig er det også at kosten er rik på protein, fiber, vitaminer, mineraler. Huske å drikke nok. Overvektige pasienter kjenner seg vanligvis deprimerte på grunn av inaktivitet og diskriminering. Dette endres etter operasjonen i og med at sosial aktivitet, seksuell interesse og livsglede kommer tilbake.

Pris – vår pris, KUN kr. 87.850,- !

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging – etter 3 – 6 – 9 og 12 måneder. Du får også oppfølgings «remindere» etter 2 og 8 måneder, samt 24 og 36 måneder. Alt inkludert i prisen. Ønsker du løpende oppfølgingskontakt med ernæringsfysiolog / livsstilveileder utover 1 år, eksempelvis 3 år, så kan dette avtales nærmere.

Overvektskirurgi, slankeoperasjon, fedme operasjon – GASTRIC SLEEVE

er et alternativ for de som etter mange mislykkede forsøk ikke har lykkes med tradisjonelle metoder når det gjelder vektnedgang og fedmeproblematikk.

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15