Generell informasjon

dame2Overvekt er et av vår tids største helseproblem. Samtidig som vi i dag rører oss mindre og forbruker mindre kalorier, har vi ikke tilpasset kosten til den nye livsstilen. Overvekt leder til en forverret helse, både fysisk og psykisk. Følgesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, nedslitte hofte- og kneledd, hjerteproblemer etc. er vanlige. Samtidig forkortes levealderen hos en overvektig med flere år. De fleste er enige om at en forandret livsstil er nødvendig om man varig skal gå ned i vekt. Å finne en naturlig balanse mellom en nyttig og bra kost og et energiforbruk basert på regelmessig mosjon, er nødvendig for at kroppen skal innstille seg på en passende kroppsvekt.

Å la seg bli operert for overvekt kan virke rart. Feilen sitter jo ikke i magesekken eller i tarmen. Med tiden har det vist seg at kirurgisk behandling er effektiv og hjelper mange til et helt nytt liv.

operasjon2I dag finnes det bevis for at slike operasjoner forlenger livet for pasienter med kraftig overvekt. Anbefalingen for når en operasjon kan være nødvendig har i mange år vært en BMI over 40 (alternativt 35 om man har en følgesykdom til overvekten). De siste årene har det vist seg at en operasjon kan hjelpe pasienter som har lavere BMI. Flere undersøkelser har nå vist at kirurgisk behandling er effektiv også for pasienter med lavere BMI. I en undersøkelse fra Australia fikk pasienter med BMI mellom 30 og 35 enten operasjon eller behandling med kost, mosjon og medisinering. Etter 2 år hadde de opererte pasientene gått ned 87 % av sin overvekt mot 22 % for den ikke opererte gruppen. 37 % av pasientene hadde diabetes før operasjonen. Etter 2 år hadde dette tallet sunket til 3 % for de som ble operert. Vi anser derfor at en operasjon for overvekt er hensiktsmessig også for mange pasienter med BMI mellom 30 og 35. Verdens Helseorganisasjon - WHO - har satt grensen for overvekt ved BMI 30. Vi vurderer pasientens helsetilstand nøye, og kan tilby operasjon fra BMI 30 iht. internasjonale normer.

Ulike operasjonsmetoder

frisk2I over 50 år har kirurger forsøkt å finne operasjonsmetoder som så risikofritt som mulig skal gi pasienten en varig vektreduksjon. Bivirkningene av operasjonen skal være så små som mulig. Uheldigvis finnes det ingen operasjonsmetode som fullstendig oppfyller alle disse kravene. Utviklingen går framover og operasjonsresultatene blir stadig bedre. I prinsippet søker alle operasjonsmetoder som kan lede til et redusert næringsinntak (gjennom å forminske magesekken) og/eller et redusert næringsopptak i tynntarmen (gjennom å koble ut en del av tynntarmen). Vi anser ikke at det finnes én operasjonsmetode som passer alle pasienter. Operasjonsmetode velges avhengig av blant annet pasientens alder, BMI og eventuelle andre sykdommer. Vi beskriver her de operasjonsmetoder som vi bruker i dag; se operasjonsmeny

 

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15