– Flere og flere velger denne operasjonsmetoden

Denne operasjonen innebærer at magesekken gjøres om til et "smalt rør". Cirka 75 % av magesekken tas bort. Magesekkvolumet reduseres kraftig. I den delen som tas bort bygges en stor del av kroppens grelin, et sulthormon og det antas at dette også bidrar til vektreduksjonen. Metoden brukes iblant sammen med en omkobling av tynntarmen, så kalt "Duodenal Switch", og gir da en veldig stor vektnedgang. Denne kombinasjonen brukes oftest ved veldig kraftig fedme, BMI over 50. Det har imidlertid vist seg at Gastric Sleeve  fungerer bra som eneste tiltak for mange pasienter. En fordel sammenlignet med Gastric Bypass er at man bevarer den nedre del av magesekken og dermed unngår risikoen for problemer med avføringsmønsteret. Risikoen for ulike typer sykdommer som følge av mangel på vitaminer og mineraler, er også mindre sammenlignet med Gastric Bypass. Det er ingen fare for senere tarmslyng som følge av en Gastric Sleeve operasjon. Vi bruker Gastric Sleeve hovedsaklig for pasienter med BMI mellom 30 og 45.

Den gjenværende delen av magesekken etter Gastric Sleeve:

sleeve gastrectomy

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15