Overvekt er et verdens største helseproblemer, og vi i Norge er intet unntak.

BMI anvendes i forbindelse med kroppsvekt i forhold til helse eller faren for å utvikle sykdommer.

Den internasjonale helseorganisasjonen – WHO – har klassifisert BMI i forhold til overvekt således:

 

 Overvekt – BMI  25,0  29,9  Har økt risiko for fedmerelatert sykdom
 Helseskadelig overvekt – BMI  30,0  39,9  Middels til kraftig risoko for fedmerelatert sykdom
 Sykelig overvekt - BMI  40  >40  Sterkt økt risiko for fedmerelatert sykdom

 

Midjemål er også vesentlig i forbindelse med vurdering av overvekt og risiko for tilleggs sykdommer. Midjemålet tar du rundt magen, mellom nederste ribbein og hoften. Husk at du må slappe av og ikke holde pusten. Du må hverken trekke inn eller blåse ut magen.

WHO's klassifisering av midjemål
 Risko  Kvinner (mål)  Menn (mål)
 Økt >80 >94
 Betydelig >88 >102

 

I det statlige sykehusvesen har en satt BMI grensen ved 35 når det også er andre vektrelaterte sykdommer. Vi har valgt å følge den internasjonale standarden, og kan tilby operasjon ved BMI 30 eller, såfremt det er ( eller er begynnende fare for ) for vektrelaterte sykdommer. Slike sykdommer er eksempelvis – type 2 diabetes, søvnapne, hjerteproblemer, langvarig overvekt, muskel- / skjelettlidelser, liten effekt av forsøk med konservativ behandling m.fl..

Før overvektsoperasjon blir aktuelt er det viktig at du har forsøkt ulike tradisjonelle slankemetoder som – endring av kosthold, trening, slankereduserende medikamenter m.v..

For å oppnå et ønsket resultat er det svært viktig at du forholder deg til anviste kostholds- og mosjonsopplegg.

Som alle andre operasjoner er også overvekts kirurgi forbundet med risiko. Ved de to mest benyttede operasjonsmetodene gastric sleeve / gastric bypass er den offentlige statistiske faren for mindre alvorlige komplikasjoner inntil 20 %, og for alvorlige komplikasjoner inntil 5 %. Dødelighets risikoen i forbindelse med disse operasjoner er ca. 0,5 %. Forskning viser at komplikasjonsfaktoren er vesentlig mindre ved Gastric Sleeve operasjoner. Alle operasjoner er som nevnt foran forbundet med risiko, og det kan aldri garanteres et 100 % vellykket inngrep hverken på kort eller lang sikt.

Overvektsoperasjoner kan ikke utføres på pasienter med:

  • alvorlig og ustabil psykisk helse
  • når operasjon ikke tilrådes av kirurg / anestesilege
  • ved rusproblemer som alkohol og narkotiske stoffer

Vårt operasjonsteam har tilsammen gjennomført flere tusen fedmeoperasjoner. Siden oppstarten i 2009 har vi kun hatt 10 tilfeller av mindre alvorlige komplikasjoner - langt færre enn offentlige statistikker tilsier. Vi utfører nå nærmest bare Gastric Sleeve operasjoner.