Gastric Sleeve

 • Gastric Sleeve

  – Flere og flere velger denne operasjonsmetoden

  Denne operasjonen innebærer at magesekken gjøres om til et "smalt rør". Cirka 75 % av magesekken tas bort. Magesekkvolumet reduseres kraftig. I den delen som tas bort bygges en stor del av kroppens grelin, et sulthormon og det antas at dette også bidrar til vektreduksjonen. Metoden brukes iblant sammen med en omkobling av tynntarmen, så kalt "Duodenal Switch", og gir da en veldig stor vektnedgang. Denne kombinasjonen brukes oftest ved veldig kraftig fedme, BMI over 50. Det har imidlertid vist seg at Gastric Sleeve  fungerer bra som eneste tiltak for mange pasienter. En fordel sammenlignet med Gastric Bypass er at man bevarer den nedre del av magesekken og dermed unngår risikoen for problemer med avføringsmønsteret. Risikoen for ulike typer sykdommer som følge av mangel på vitaminer og mineraler, er også mindre sammenlignet med Gastric Bypass. Det er ingen fare for senere tarmslyng som følge av en Gastric Sleeve operasjon. Vi bruker Gastric Sleeve hovedsaklig for pasienter med BMI mellom 30 og 45.

  Den gjenværende delen av magesekken etter Gastric Sleeve:

  sleeve gastrectomy

 • Risiko og Komplikasjoner

  En operasjon er et stort og ugjenkallelig steg som medfører risikoer både på kort og lang sikt. Det må derfor være en beslutning som tas etter nøye overveining. Det er risiko med alle typer operasjoner. Risikoen for komplikasjoner etter en vektoperasjon er relativt små. Ettersom operasjonene utføres med kikkhullkirurgi, reduseres risikoen ytterligere. De første dagene etter en vektoperasjon finnes en risiko for blødning, infeksjon og lekkasje. Den normale liggetiden etter operasjonen er 1 døgn. Risikoen for komplikasjoner er størst dagene etter operasjon da man befinner seg på sykehus og deretter synker risikoen betydelig.

  Kan man forebygge tarmslyng etter en laparoscopisk Gastric Bypass ?

  I de senere år har man blitt oppmerksom på risikoen for tarmslyng etter en Gastric Bypass utført med kikkhullskirurgi. Ettersom det blir få sammenvoksninger etter kikkhullskirurgi rører tarmen seg lettere og dette øker risikoen for at de kan "sno seg" og forårsake en tarmslyng. I USA anbefaler man derfor å sy fast tarmene slik at de ikke kan kile seg fast i de lommene som blir i tarmsystemet når man utfører en Gastric Bypass. Dette har tidligere ikke vært rutine i Norge, men hos KFK så benytter vi denne metoden. Vi anser at dette minsker risikoen for tarmslyng etter en Gastric Bypass.

  Bivirkninger

  På lengre sikt finnes en risiko for nærings- og vitaminmangel. Risikoen for dette er større ved Gastric Bypass enn ved Sleeve Gastrectomy. Uansett operasjonstype er dette noe man er bevisst på, og blodprøver tas i oppfølgingen på alle pasienter for å kontrollere nærings- og vitaminnivåene. Alle pasienter får resept på medisiner og vitaminer ved hjemreise.

  Månedene etter Sleeve Gastrectomy er det relativt vanlig å være plaget av halsbrann. Dette på grunn av at operasjonen skjer nær spiserøret. Alle pasienter får resept på medisin mot halsbrann. Denne tas forebyggende i 3 måneder etter operasjonen. Erfaring viser at dette er forbigående. Under vektnedgangen er det risiko for å miste hår. Det har å gjøre med at kroppen har vært vant til å få næring i overskudd, og til og med håret har fått mye næring. Når man forandrer sine kostvaner må kroppen i starten prioritere næring til vitale organer så som hjerte, lunger og nyrer. Når man har kommet opp i normalt nærings- og vitamininntak kommer problemet til å forsvinne.

  Avslutningsvis kan man nevne at Gastric Bypass er en veldokumentert operasjonsmetode som har vært utført lenge internasjonalt. Sleeve Gastrectomy er en relativt ny metode, der man ikke vet hva som skjer på lengre sikt, 15-20 år. De forskningsresultat som hittil har fremkommet viser positive effekter.

  Uansett hvilken metode man velger kan operasjonen aldri være det eneste tiltaket, men må ses som en del av en behandling som søker en varig livsstilsforandring. Vi vil derfor være sikre på at hver pasient som opereres er klar over og inneforstått med dette. I vår behandling inngår et livsstilskurs. Livsstilskurset kjøres som ett kurs over én dag der informasjon om kost, mosjon, samt kirurgisk behandling inngår. En operasjon for overvekt krever at pasienten er motivert og forstår hva inngrepet innebærer. Ellers blir resultatet av operasjonen dårlig!