Nils har sin medisinske embetseksamen fra Universitet i Bergen, og har arbeidet ved ulike sykehus. De senere år som overlege, avd. overlege ved anestesiavdelingen sykehuset Innlandet, Lillehammer - samt avd. sjef for akuttmedisinsk avdeling ved samme sykehus. Han har bred erfaring fra alle typer operasjoner vi gjennomfører.

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15