Anestesi- og operasjonssykepleier

Karin har lang erfaring som anestesi og operasjonssykepleier. Hun har jobbet på de fleste av Akademiske sykehusets kirurgiavdelinger, både som sykepleier og leder. De siste tre årene har hun arbeidet ved University Hospital anestesi klinikk med pasientsikkerhet.