Anestesi- og operasjonssykepleier

Karin har lang erfaring som anestesi og operasjonssykepleier. Hun har jobbet på de fleste av Akademiske sykehusets kirurgiavdelinger, både som sykepleier og leder. De siste tre årene har hun arbeidet ved University Hospital anestesi klinikk med pasientsikkerhet.

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15