Geir ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997. Han har en 5 års spesialistutdannelse i klinisk psykologi, ferdig i 2006. Geir har 15 års erfaring innenfor ulike områder i psykisk helsevern. I dag arbeider han som privatpraktiserende psykologspesialist.

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15