Dr. Vigen er utdannet lege ved NTNU, og har sin spesialist utdannelse fra Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark og Haukeland Universitetssykehus. Han er overlege PhD i plastikkirurgi ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) med ansvarsområde plastikkirurgi på bryst og rekonstruksjoner etter hudkreft i hode og hals området, kroppsformende kirurgi etter vekttap, samt generelle plastikkirurgiske rekonstruksjoner. Han har doktorgrad fra NTNU, og deltar regelmessig på internasjonale kongresser.

Dr. Vigen har en bred og allsidig praksis som plastikkirurg, og utfører årlig store antall brystoperasjoner, hud inngrep, rekonstruksjoner, øyelokkplastikker, fettsuging, fettransplantasjon, bukplastikker, og annen kroppsformende kirurgi.

Lars Martin var ferdig utdannet lege i 2003, og er spesialist i gastro kirurgi. Han har de senere år arbeidet bl.a. ved Aker -, Ullevål - og Hamar sykehus og har lang erfaring med kikkhullskirurgi (laparaskopisk kirurgi), og er også internasjonal godkjent underviser i Da Vinci robot kirurgi innen gastro. Lars Martin er hovedmedisinsk ansvarlig i KFK, og opererende kirurg.

Overlege Lars Naver er spesialist i kirurgi og kirurgiske mage sykdommer. Utdannet lege ved Københavns Universitet.

Han har mere enn 25 års erfaring med laparoskopisk kirurgi, de siste 11 år med spesialisering innen fedmekirurgi – og de senere år med særlig vekt på gastric sleeve.
Han har også hatt ansvaret for oppbyggingen av fedmekirurgien ved universitetssykehus.
Lars har i tillegg til sin omfattende opererende praksis også vært forfatter til mere enn 75 vitenskapelige artikler, samt lærebokinnlegg, om fedme- / vekttapskirurgi.

Nils har sin medisinske embetseksamen fra Universitet i Bergen, og har arbeidet ved ulike sykehus. De senere år som overlege, avd. overlege ved anestesiavdelingen sykehuset Innlandet, Lillehammer - samt avd. sjef for akuttmedisinsk avdeling ved samme sykehus. Han har bred erfaring fra alle typer operasjoner vi gjennomfører.

Doktor i medisin, Anestesilege

Jeg er utdannet anestesilege ved Universitetssykehuset i Uppsala. I seks år var jeg leder for nevro-anestesi, og i tre år leder ved anestesi avdelingen. Jeg har utført forskning på hjerte-lungeutredning, noe som førte til min doktoravhandling. Jeg har også jobbet som anestesilege på Mary Imogene Bassett Hospital, Cooperstown, New York og vært klinisk leder ved Al Jazeera og Sentralsykehuset i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater.

Dr. Gorm Bretteville er er spesialist i plastikkirurgi, og en av Norges mest erfarne plastikk kirurger. Han har sin utdannelse fra Skottland og Rikshospitalet i København. Han har vært overlege ved Rikshospitalet i Oslo og faglig konsulent ved Universitetssykehuset i Akershus. Han har vært forman i Norsk Forening for Estetisk plastikk kirurgi. I mange år har Dr. Gorm drevet sin egen praksis i Oslo, samt vært tilknyttet andre private klinikker / – sykehus. Hans spesialområder er ansiktsløft, nese-/øreplastikk, brystreduksjon-/løft, øyelokk, større føflekkfjerninger, utvekster o.l.

Overlege, dr. med Alf Tore Aas er utdannet lege fra Universitetet i Lund, Sverige og er siden 2006 spesialist i Plastikkirurgi i Norge, Sverige og Danmark. Han har gjennomgått spesialistutdanning i plastikkirurgi ved Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Sykehuset Telemark og på Rikshospitalet i Oslo. Han har vært overlege ved Sykehuset Telemark siden 2006 fram til nå. I perioden 2010 -2013 var han avdelingsoverlege på Plastikkirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark og siden 2013 er han fagansvarlig overlege ved avdelingen. Han arbeider også ved Ibsen Sykehuset, Porsgrunn. Alf Tore Aas har bred plastikkirurgisk erfaring. Han er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Plastikkirurgisk forening og Nordisk Plastikkirurgisk forening. Hans spesialområde er plastikk kirurgi etter fedmeoperasjon.

Eva er utdannet operasjonssykepleier og har mange års erfaring som avdelingsleder ved Karolinske Sykehuset i Huddinge. Fra 2006 har hun arbeidet ved private klinikker / - sykehus, i det alt vesentlige med overvektskirurgi. Hun begynte hos oss i 2009.

Anestesisykepleier

Jesper Jemtehed har arbeidet hos KFK med anestesi innen overvektskirurgi siden 2010. Han arbeider også på sentraloperasjonen ved Östersunds sykehus. Der har han vært siden 2011. Han har også arbeidet mange år ved Uppsala universitetssykehus. Der jobbet han med anestesi innen plastikk-, øre-nese-og-hals-, nevro-, gynokologisk- og barnekirurgi. I Norge har Jesper tidligere jobbet i Trondheim, da ved Klinikk Stokkan og St. Olavs Hospital, i tillegg har han arbeidet ved Haukeland sykehus i Bergen.

Anestesi- og operasjonssykepleier

Karin har lang erfaring som anestesi og operasjonssykepleier. Hun har jobbet på de fleste av Akademiske sykehusets kirurgiavdelinger, både som sykepleier og leder. De siste tre årene har hun arbeidet ved University Hospital anestesi klinikk med pasientsikkerhet.

Bente er utdannet ved sykepleierhøgskolen i Nord Trøndelag, og har lang og bred erfaring fra akuttmottak, legevakt, opptreningssenter og sykehus.
Hun har arbeidet hos oss siden 2009 som koordinator, livsstilveileder, post op sykepleier, og er nå ansvarlig koordinator for vår post operative avdeling.

Geir ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997. Han har en 5 års spesialistutdannelse i klinisk psykologi, ferdig i 2006. Geir har 15 års erfaring innenfor ulike områder i psykisk helsevern. I dag arbeider han som privatpraktiserende psykologspesialist.

Viviann har 5 års høyskoleutdanning innen ernæringsfysiologi med videreutdanning innen overvekt og fedme problematikk.
I tillegg er hun utdannet idrettspedagog og personlig trener, samt har også 2 års utdanning som veileder og coach ved høyskolen i Akershus.
Hun har solid praksis med syke og funksjonshemmede innen ernæring, opptrening og tilrettelegging av fysisk aktivitet, og har også arbeidserfaring innen psykisk helse.
Siden 2011 har hun arbeidet med overvekt og livsstilsendring. Viviann arbeider som konsulent hos oss i forbindelse med ernæringsspørsmål.

Eva har jobbet ved klinikken siden 2003 og bistår i første omgang med hygiene og renhold/sterilisering av instrumenter inne på operasjonsstuen. Eva bistår også i resepsjonen samt har en rekke andre gjøremål ved sykehuset.

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15